Teade Eesti Kalaliidu üldkoosoleku toimumise kohta 24.mail 2018.a.

Käesolevaga teatab Eesti Kalaliidu Nõukogu, et vastavalt Mittetulundusühingute seaduse § 20 lõikele 20 ja Eesti Kalaliidu põhikirja artiklile 32 ja 34 toimub 24. mail Eesti Kalaliidu Üldkoosolek Tallinnas hotell Viru konverentsikeskuses saalis BOLERO.

Ajakava:

11.30 – 12.00 kogunemine üldkoosolekule

12.00 – 14.00 üldkoosoleku päevakorrapuntid

14.00 – 15.30 teabepäev

15.30 – 17.00 kalatoodete degustatsioon; töö kuluaarides.

 

Üldkoosoleku päevakorras on nõukogu otsusega:

 1. Eesti Kalaliidu majandusaasta aruande ettekanne 2017.a.kohta
 2. Audiitor järeldus-otsuse ärakuulamine ja kinnitamine 2017.a. kohta
 3. Eesti Kalaliidu majandusaasta aruande kinnitamine 2017.a. kohta
 4. Eesti Kalaliidu nõukogu valimine järgmiseks 3 aastaks.

 

Teabepäeva teemad:

 1. Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi investeeringutega seonduv:
  EMKF investeeringute võimalused( meetmed, finantsinstrument); tulevikuvaated investeerimisel.
  EMKF võimalustest müügitöö suurendamiseks ( näiteks Eesti kala kuvandi loomine ja aktiivne reklaamikampaania Ukrainas jne )
  Ettekandja: Olavi Petron – Maaeluministeeriumi asekantsler.
 2. Kalavarudega seonduv:
  Kalavarude püügivõimalused 2019.aastal.
  Pärnu jõe suudmeala sulgemisest; mis saab tindipüügist? Millised on alternatiivid? Liivi lahe koha suurus?
  Kaalumisega seotud küsimused.
  Ettekandja: Kaire Märtin – Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna juhataja.
 3. Veterinaarjärelvalvega seonduv:
  Vet.- ja Toiduameti töö ümberkorraldus (kliendinõukogu).
  Järelvalvetoimingutega seotud küsimused.
  Ettekandja: Indrek Halliste – Vet.-ja Toiduameti peadirektor.

 

Ootan Teilt ettepanekuid üldkoosoleku päevakava kohta ning küsimusi teabepäeva lektoritele Teid huvitavatel teemadel hiljemalt 21.maiks.
Üldkoosolekul osalemisest palun teavitada e-posti teel: kalaliit@online.ee

 

Parkimisinfo:

A: Parkimine Viru Keskuse parkimismajas
Pileti peab valideerima konverentsikeskuse infolauas
Iga alustatud 30 minutit 0,70 €
Peale 3,5h täitumist rakendub tariif 5 € kuni 8h täitumiseni.
Peale 8h täitumist rakendub tariif 10 € / 24h.

B: Parkimine Rävala parkimismajas
(Europark, aadress Rävala 5/Kuke 6) 5 €/ päev

Auto pargitakse ära ja hotelli konverentsikeskuse teenindaja 2 korruse infolauas valideerib pileti.
Tasuda saab Rävala parkimismaja kassasse.

 

Lugupidamisega
Valdur Noormägi
Eesti Kalaliidu juhataja