Eesti Kalaliidu nõukogu esimeheks valitud Toomas Kõuhkna: Maksimaalse lisandväärtuse andmine Eesti kalatoodetele avab uued turud kalasektorile.

Pressiteade, 28. mai

Eesti Kalaliidu üldkoosolek valis järgmiseks kolmeks aastaks nõukogu esimeheks AS Hiiu Kaluri juhi Toomas Kõuhkna. Kalaliidu eesmärgiks on uute eksporditurgude leidmine Lähis-Idas ja Aasias, kalandussektorile soodsa investeerimiskliima tagamine ning Eesti kodumaise kala tutvustamine. Üldkoosolek kinnitas eelmise aasta tegevusaruande ning valis uue nõukogu.

 

Kõuhkna sõnul on Eesti kalatööstuste edu taganud orienteeritus ekspordile ning järgmiste aastate eesmärgiks on luua kalandussektorile veelgi soodsam äri ja investeerimiskliima. Oluline on maksimaalse lisandväärtuse andmine Eestis valmistatud kalatoodetele.

“Kalatööstus on üks vähestest Eesti majandusharudest, mida iseloomustab väliskaubanduse positiivne bilanss. Meie toodangust tarbib siseturg hinnanguliselt 20% ja 80% kogutoodangust eksporditakse,” ütles  Kõuhkna. Tema hinnangul on Euroopa Merendus – ja Kalandusfondi toetused ja liitu kuuluvate ettevõtete enda poolt tehtud investeeringud muutnud Eesti kalandust konkurentsivõimelisemaks võrreldes maailma teiste arenenud kalandusriikidega.

Eesti Kalaliidu juht Valdur Noormägi lisas, et järgmiste aastate prioriteediks on uute eksporditurgude leidmine Lähis-Idas, Aasias ja Ameerikas, et tagada Eesti kalatööstusettevõtete areng ning vähendada geograafilisi äririske.

Noormägi rõhutas, et Kalaliit on suutnud luua koostöös riigiga kalasektoris toimiva efektiivse ja jätkusuutliku majanduskeskkonna ning toetanud igakülgselt ettevõtete ekspordisuutlikkust. Eesti kalasektor ekspordib kalatooteid 57 riiki. Eesti kalasektoris tegutsevate ettevõtete arv 2016.a. oli 417 ettevõtet, nendest kalaga seonduvat märgiti põhitegevusalana 321 korral.

Turumaht 2016 aastal oli 671,89 miljonit eurot. Andmed pärinevad koostöös Eesti Kalaliidu ja Kalanduse Teabekeskuse  poolt tellitud iga aastasest turuülevaatest „ Kalapüügi,  – tööstuse ja hulgimüügiettevõtted 2016“ , mille koostajaks on Creditinfo.

Eesti Kalaliidu uude nõukokku kuulub 7 liiget, kes esindavad kõiki sektori harusid alates kalapüügist lõpetades kala turustamisega. Eesti Kalaliidu nõukokku kuuluvad lisaks nõukogu esimehele Arved Soovik Japs AS  ( mageveekalapüük ja töötlemine; rannapüük; Pärnumaa, Peipsi regioon ), Andres Heinver OÜ Kulinaaria

( kalakulinaariatoodete valmistamine) , Mati Sarevet AS Reyktal ( kaugpüük), Urmas Kärno AS Vichiunai Baltic ( turustamine), Aldona Baum AS Morobell ( traalpüük ) ja  Mati Vetevool AS MVWOOL (kalatöötlemine).

Eesti Kalaliit asutati 31. oktoobril 1995. aastal kuueteistkümne Eesti kalatöötlemisettevõtte poolt. Eesti Kalaliidu missiooniks on kodumaise kalanduse kui majandusharu arendamine ning kalatoodangu konkurentsivõime tõstmine sise- ja välisturgudel. Eesti Kalaliitu kuulub 27 liiget.

 

LISAINFORMATSIOON:

Valdur Noormägi

Eesti Kalaliidu juhataja

Tel. 5091796

kalaliit@online.ee

www.kalaliit.ee