Kalaliidust

Eesti Kalaliit asutati 31. oktoobril 1995. aastal Eesti kalatöötlemisettevõtete poolt kui vabatahtliku liikmesoleku alusel tegutsev mittetulundusühing.

Missiooniks on kodumaise kalanduse kui majandusharu arendamine ning kalatoodangu konkurentsivõime tõstmine sise- ja välisturgudel, aidates kaasa soodsa ja tasakaalustatud ärikeskkonna kujundamisele Eestis.

Eesmärkideks on:

  1. koostöösidemete arendamine Liidu liikmete ja teiste erialaliitude ning riiklike, munitsipaal- ja eraõiguslike ühendustega Eestis ja välismaal.
  2. liikmete huvide esindamine riigivõimu- ja valitsemisorganites ning Euroopa Liidu instantsides; ettepanekute esitamine seadusandluse täiustamiseks.
  3. liikmete toodangu tutvustamise korraldamine näitustel, messidel, kontaktüritustel ja konkurssidel.
  4. kalanduse ja kalatöötlemisega seotud äriprojektide, riiklike ja välisabiprogrammide analüüsimine ja hindamine; liikmete esindamine projektides.
  5. kalandusalase informatsiooni kogumine ja analüüsimine.
  6. koolitus- ja konsultatsioonitegevuse korraldamine.
  7. kalanduspoliitika väljaarendamine ja kujundamine
  8. kala- ja meresaaduste tarbimise kultuuri arendamine