Eest Kalaliit osaleb maailma olulisemal kalamessil Brüsselis

PRESSITEADE

3. mai, 2019

 

Eesti Kalaliit osaleb 7.-9.mail maailma olulisemal kalamessil Seafood Expo Global. Mess Seafood Expo Global on maailma  aastane tähtsündmus kalaäris.

Kalatöötlejate eesmärgiks on tutvustada maailma turul vähetuntud kilu- ja räimetooteid ning leida uut turgu Eestis valmistatud lõhe-, forellitoodetele ja meredelikatessidele.

Messil osalemine on võtmetähtsusega, sest Eesti kalatööstuste edu pandiks on orienteeritus ekspordile ning messile mineku üheks eesmärgiks on ettevõtete ekspordi jätkusuutlikkuse suurendamine maailma turul.

Eesti ekspordib aastas kalatooteid 50 riiki ca 300 miljoni euro eest ning eksport moodustab kalatoodete kogumahust 85%.

Eesti ettevõtetel on Brüsseli messil kontaktide loomisel eeliseks, et Eesti on arvestatav krevetipüüdja Euroopas, samuti asjaolu, et Eestist pärit jahutatud ja külmutatud koha- ja ahvenafilee on oma ostjaskonna maailma turul juba leidnud.

 

Messil Seafood Expo Global osaleb 1940 ettevõtet 78 riigist. Messi külastab üle 100 000 spetsialisti 152 riigist.

Messi Seafood Expo Global raames toimub kalatoodetekonkurss Seafood Excellence Global Awards 2019. Kokku esitati konkursile 79 toodet 12 erinevast riigist.

Konkurssi finaali jõudis Saaremaa kalatöötlejate poolt valmistatud ahjuvalmis vikerforellifilee 2 tootega. Ühe tootega jõudis finaali PRFoodsi tütarettevõte Suurbritannias John Ross JR, kes on ka ametlik Inglise Kuninganna lõhetoodetega  varustaja.

Eestist sõidavad messile ettevõtted Avektra, Aires Foods, Reval Seafood, Reyktal, Läätsa Kalatööstus, Hiiu Kalur, Subland, Eesti Traalpüügi Ühistu, Kajax Fishexport , MVWOOL, JAPS, JAPS MVM, Freshrex Group, HM Seafood, OCM Seafood, Ankriset, Vettel, Saaremere Kala, PRFoods. Messil Seafood Expo Global osalemist toetatakse Euroopa Merendus – ja Kalandusfondist summas 150 000 eurot. Osalevate ettevõtete omafinantseering on 100 000 eurot.

 

Eesti Kalaliit asutati 31. oktoobril 1995. aastal kuueteistkümne Eesti kalatöötlemisettevõtte poolt. Eesti Kalaliidu missiooniks on kodumaise kalanduse kui majandusharu arendamine ning kalatoodangu konkurentsivõime tõstmine sise- ja välisturgudel.

 

LISAINFORMATSIOON:
Valdur Noormägi
Eesti Kalaliidu juhataja
Tel. 5091796
kalaliit@online.ee; www.kalaliit.ee