Tamm: ettevõtjaid tuleb toetada kalatoodetele uute turgude leidmisel

Toetused aitavad kalandusettevõtetel võtta kasutusele uuenduslikke tehnoloogiaid lisandväärtuse andmiseks kogu tarneahela ulatuses ja leida ekspordi kasvatamiseks uusi turge, ütles täna Eesti Kalaliidu nõukogu liikmetega kohtunud maaeluminister Tarmo Tamm.

Japs AS kalatööstuses toimunud kohtumisel Eesti Kalaliidu nõukogu liikmetega oli peateemana kõne all olukord kalandussektoris ja kalatöötlemisettevõtetele suunatud toetused.

„2015. aasta seisuga on kalatoodete ekspordikogused ja -väärtused langenud võrreldes Venemaa embargoeelse ajaga. Seetõttu on oluline toetada ettevõtjatel leida kalatoodetele uusi turgusid ja viia läbi teavitus- ja tutvustuskampaaniaid,“ ütles maaeluminister Tarmo Tamm.

2016. aastal alustati Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) 2014–2020 toetuste eelnõude väljatöötamist kalatöötlemissektorile.
2016. aasta veebruaris jõustus maaeluministri määrus kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning teavitus- ja tutvustuskampaaniate toetus. 2017. aastal sõlmisid maaeluministeerium ja Maaelu Edendamise Sihtasutus (MES) lepingu, mille järgi kavandab sihtasutus kalatöötlemisega tegelevatele ettevõtjatele laene väljastada esialgu 7,2 miljoni euro ulatuses.

Venemaa kehtestas enamikule Euroopa Liidu toiduainetööstuse ettevõtetele ekspordikeelu (261) 13.02.2017
Maaeluminister annab Võrumaal põllumeestele ülevaate tänavustest toetustest 17.02.2017
Ministri sõnul avati 2017. aastal ka kalapüügi ja vesiviljeluse innovatsioonitoetuste taotlusvoorud, mille abil saavad ettevõtted koostöös teadusasutustega välja töötada uuenduslikke tehnoloogiaid. „Eestis on toorme ekspordi osakaal suur ja üle poole kala ekspordimahust on külmutatud kilu ja räim. Toetused aitavad suunata ettevõtjatel oma tegevusi toodangule suurema lisandväärtuse andmisele ja seepärast on oluline, et sektor neid toetusvõimalusi ka aktiivselt kasutaks,“ lisas Tamm.

Statistikaameti andmetel eksporditakse Eestist koguseliselt kõige rohkem külmutatud kala – 2015. aastal 60 300 tonni, mis moodustas 62% kala- ja kalatoodete ekspordist. Rahalises vääringus moodustas 2015. aastal kala ja kalatoodete ekspordist kõige suurema osa samuti külmutatud kala (27%).

EMKF 2014–2020 on programm, mis pakub rahalisi vahendeid Euroopa Liidu ühise kalanduspoliitika rakendamiseks. Perioodil 2014–2020 on fondi Eesti rakenduskava eeldatavaks mahuks 129,6 miljonit eurot, millest 100,9 miljonit eurot tuleb EMKF vahenditest ja 28,6 miljonit eurot Eesti riigieelarvest.

Lisaks kohtus minister visiidi käigus Eesti Kalapüügiühistu Estofish töötlemiskompleksis traalpüüdjatega. Samuti külastas minister Eesti Kalakasvatajate Ühistu Ecofarm tootmishoonet ning Kalanduse teabekeskust, kus kohtus Pärnu rannakaluritega.