Uudiskiri

Kasutaja

Trüki

Uudised

Tänasest on võimalik taotleda Euroopa Kalandusfondist abi investeeringute tegemisel kalatöötlemisse ja turustamisse (EKF meede 2.3)

14.06.2010 12.25,

Taotlusi võetakse vastu PRIA maakondlikes teenindusbüroodes ajavahemikul 14.06 - 21.06.2010.a
PRIA maakondlikud teenindusbürood on avatud esmaspäeviti kl 8.30-18.00, teisipäevast reedeni kl 8.30-16.00. Taotluse esitamise aega on võimalik kõikidele päevadele eelregistreerida infotelefonil 737 7678. Eelregistreerida on võimalik ka PRIA maakondlikus büroos ja internetipõhises eelregistreerimise süsteemis
www.pria.ee/reg

Toetuste eesmärk on kalandustoodete või veetaimede töötlemise arendamine ja kaasajastamine.

Toetust saab taotleda:
• kalandustoodete või agariku (edaspidi veetaimed) töötlemistingimuste parandamiseks;
• kaasaegse tehnoloogia rakendamiseks;
• tootearenduse stimuleerimiseks;
• töötlemisest tuleneva keskkonnakoormuse vähendamiseks.

Toetust võib taotleda:

mikro-, väike- ja keskmise suurusega ettevõtja ning ettevõtja, kellel on vähem kui 750 töötajat või kelle käive on väiksem kui 3,129 miljardit krooni.

PRIA juhib tähelepanu asjaolule, et võrreldes esimese taotlusvooruga ei toetata selles voorus kalandustoodete töötlemiseks vajaliku ehitise ehitamist ja rekonstrueerimist ja külmikveoki ostmist.

Samuti peab toetatav tegevus olema ellu viidud ühe aasta jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.
Toetust makstakse kuni 50% abikõlblike kulude maksumusest. Toetuse maksimaalne suurus taotleja kohta on 5 000 000 krooni ühe taotlusvooru kohta.

Taotluste läbivaatamine ja otsuste tegemine võib võtta kuni 75 tööpäeva alates taotluste esitamise tähtaja lõppemisest.

Toetuse maksmise otsused tehakse 45 tööpäeva jooksul nõuetekohaste väljamaksedokumentide saamisest arvates.