Uudiskiri

Kasutaja

Trüki

Uudised

PRIA alustas kalandustoodete tootja või töötleja koolitustoetuse 2010 vastuvõttu

02.02.2010 20.36,

Toetuse eesmärk on osaliselt hüvitada kalandustoodete tootjale või töötlejale tema enda või tema ettevõtte töötaja eest tasutud koolituskulud. Koolitustoetust võib taotleda kalandustoodete tootmise- või töötlemisega tegelev äriühing või füüsilisest isikust ettevõtja, kes on tasunud koolitusteenuse eest.

Toetust võib taotleda sellise tööalase koolituse maksumuse osaliseks hüvitamiseks:
• mille on korraldanud "Täiskasvanute koolituse seaduses" nimetatud koolitusasutus;
• mis on toimunud ajavahemikul 01. septembrist 2009. a kuni 31. oktoobrini 2010. a;
• mille kestus on olnud vähemalt 6 tundi või 8 akadeemilist tundi.
Taotluste läbivaatamine ja otsuste tegemine võib võtta kuni 20 tööpäeva alates nõuetekohase taotluse esitamisest. Koolitustoetus makstakse taotleja arveldusarvele 10 tööpäeva jooksul alates toetuse määramise otsustamisest.
Lisainfot saab PRIA kalandustoetuste büroost telefonil 737 1378 


Taotlusi saab esitada 01.02 - 31.10 2010. a posti teel järgmisel aadressil:

Koolitustoetus
PRIA
Narva mnt 3
51009 TARTU