Uudiskiri

Kasutaja

Trüki

Uudised

Arhiiv 2014 Arhiiv 2013 Arhiiv 2012 Arhiiv 2011 Arhiiv 2010 Arhiiv 2009 Arhiiv 2008 Arhiiv 2007

18.12.2007 10.20 Euroopa Kalandusfondi 2007-2013 Eesti rakenduskava seirekomisjoni istung
20.detsembril toimub põllumajandusministeeriumis Euroopa Kalandusfondi 2007-2013 Eesti rakenduskava seirekomisjoni istung, kus arutletakse meetmete „Tootjaorganisatsioonide investeeringu toetus“ ja „ Kala ja vesiviljelussaaduste töötlemise ja turustamise investeeringu toetuse“ üle.
22.11.2007 15.49 Kohtumine Norwegian Seafood Federation esindajatega 29.novembril (ARHIIV)
28.-29.novembril viibivad Eestis Norwegian Seafood Federation juhtkonna esindajad. Norwegian Seafood Federation juhtkond pakub välja töökohtumist 29.novembril kella 11.00. Teemadeks: Euroopa Liidu poolt kehtestatud meetmed Norrast pärit lõhele ja vikerforellile.
02.10.2007 13.24 OÜ KALAKE astus Eesti Kalaliidu liikmeks (ARHIIV)
Eesti Kalaliidu nõukogu kinnitas OÜ KALAKE soovi astuda Eesti Kalaliidu liikmeks alates 01.oktoobrist 2007.a.
05.09.2007 07.00 10. septembril alustatakse kalandustoodete tootja või töötleja praktikatoetuse taotluste vastuvõttu (ARHIIV)
10. septembrist algab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametis (PRIA) kalandustoodete tootja või töötleja praktikatoetuse taotluste vastuvõtt.
14.06.2007 12.24 Eesti Kalaliidu üldkoosolek (ARHIIV)
Eesti Kalaliidu üldkoosolek toimus 8.juunil Pärnumaal Andropoffi villas. Üldkoosolek märkis, et Eesti Kalaliidul on oluline koht kalanduspoliitiliste dokumentide väljaarendamisel ning kujundamisel kooskõlas Euroopa Liidu kalanduspoliitikaga...
26.05.2007 09.56 Käesolevaga teatab Eesti Kalaliidu Nõukogu... (ARHIIV)
17.05.2007 10.12 Teade Norrast pärit tehistingimustes kasvatatud lõhe impordi suhtes kohaldatavate dumpinguvastaste meetmete osalise vahepealse läbivaatamise algatamise kohta (ARHIIV)
15.05.2007 11.22 Eesti Traalpüügi Ühistu astus Eesti Kalaliidu liikmeks (ARHIIV)
01.05.2007 21.26 Kalandustoodete tootja või töötleja koolitustoetus
23.04.2007 21.25 Kalanduse püügivõimsuse reguleerimise toetus (ARHIIV)
18.04.2007 21.38 OÜ AVEKTRA astus Eesti Kalaliidu liikmeks (ARHIIV)