Uudiskiri

Kasutaja

Trüki

Kalaliidust

 

Eesti Kalaliit asutati 31. oktoobril 1995. aastal Eesti kalatöötlemisettevõtete poolt kui vabatahtliku liikmesoleku alusel tegutsev mittetulundusühing.

 

Missiooniks on kodumaise kalanduse kui majandusharu arendamine ning kalatoodangu konkurentsivõime tõstmine sise- ja välisturgudel aidates kaasa    soodsa ja    tasakaalustatud    ärikeskkonna kujundamisele Eestis.

 

Eesmärkideks on

  1. koostöösidemete arendamine Liidu liikmete ja teiste erialaliitude ning riiklike, munitsipaal- ja eraõiguslike ühendustega Eestis ja välismaal.
  2. liikmete huvide esindamine riigivõimu- ja valitsemisorganites ning Euroopa Liidu instantsides; ettepanekute esitamine seadusandluse täiustamiseks.
  3. liikmete toodangu tutvustamise korraldamine näitustel, messidel, kontaktüritustel ja konkurssidel.
  4. kalanduse ja kalatöötlemisega seotud äriprojektide, riiklike ja välisabiprogrammide analüüsimine ja hindamine; liikmete esindamine projektides.
  5. kalandusalase informatsiooni kogumine ja analüüsimine. 
  6. koolitus- ja konsultatsioonitegevuse korraldamine. 
  7. kalanduspoliitika väljaarendamine ja kujundamine
  8. kala- ja meresaaduste tarbimise kultuuri arendamine

Kalaliit on Eesti Tööandjate ja Tööstuse Keskliidu, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ning   Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja   liige.